Hoppa till sidans innehåll

Elmerajden


Elmerajden - ett grusvägsäventyr i Älmhult med omnejd

Information

Scroll down for english.

Välkomna på ett härligt grusvägsäventyr i Älmhult med omnejd den 11 september!

Vi upprepar succén från september 2020 men den här gången med ännu större andel propagandagrus av högsta kvalitet, det blir 165 km på mestadels grus och lite stig.

Start och mål på Café Muff i Älmhult.

I avgiften på 400:- ingår kaffe i samband med start. Depå med vatten, kaffe och energibar. Varm mat, kaka och kaffe samt trevligt häng vid målgång. Där kan man också köpa en kall öl.
Betalning via Swishnummer 1230236349 (Dopamin AB). Märk med ELMERAJDEN och ditt för- och efternamn samt REJS eller RAJD.

Max antal deltagare kommer vara 70, först till kvarn gäller. Vi meddelar här och på Facebook om/när det blir fullt. Såklart betalar vi tillbaka anmälningsavgift om man råkar betala när det är fullt.

Banan i år kommer att innehålla massor av vägar som inbjuder till grusvägscykling av högsta kvalitet. Total längd är cirka 165 km varav 85 % består av en härlig blandning av snabb propagandagrus & skogsväg med enstaka inslag av stig. Trakten runt Älmhult bjuder inte på några hisnande höjdmeter men en och annan kortare stigning förekommer. I år kommer banan även att vara mer ”skogig” än förra året och i princip inga samhällen kommer att passeras. Minst en depå kommer att finnas utmed banan.

Egen navigering gäller men cykla gärna tillsammans.
GPS-fil till rundan meddelas en vecka innan start och i samband med det telefonnummer till taxi om någon behöver skjuts till mål.

För er som vill ha en härlig RAJD är det samling kl 7.30, start kl 8. Genomgång av dagen kl 7.45.
Ni som gärna kör ett REJS startar kl 9. Samling för er kl 8.30 och genomgång av dagen 8.45.

För långväga gäster som behöver övernattning erbjuder IKEA Hotell hotellrum inklusive frukost ifrån 495 kr/natt: https://ikeahotell.se/
För er som föredrar camping är Sjöstugans Camping närmast, https://sjostugan.com/.

Glöm inte välservad cykel och slang/ar samt energi. Minst 35 mm däck rekommenderas.

Vi meddelar rutten ca en vecka innan start, detta pga rallytider i de småländska skogarna den här perioden och vi vill kunna justera in i det sista för att undvika sönderkörda vägar.

Förrajd och efterrajd, för er som övernattar eller bor nära så kommer vi också bjuda på en sen eftermiddags/tidig kvälls-prolog på fredagen den 10 september och en förmiddagstur på söndagen. Mer info kommer.

Välkomna önskar Elmhults Sportclub och Cafe Muff!!!


Welcome to a wonderful gravel road adventure in Älmhult and the surrounding area on 11 September!

We repeat the success from September 2020, but this time with an even larger proportion (85%) of propaganda gravel of the highest quality, it will be 160 km on mostly gravel and some trails.

Start and finish at Café Muff in Älmhult.

The fee of SEK 400 includes coffee in connection with the start. Depot with water, coffee and energy bar. Hot food, cake and coffee and a nice hang at the finish line. There you can also buy a cold beer.
Payment via Swish number 1230236349 (Dopamin AB). Mark with ELMERAJDEN and your first and last name as well as REJS or RAJD.

The maximum number of participants will be 70, first come, first served. We will announce here and on Facebook if / when it gets full. Of course, we pay back the registration fee if you happen to pay when it is full.

The course this year will contain lots of roads that invite to gravel road cycling of the highest quality. Total length is about 165 km of which 85% consists of a wonderful mix of fast propaganda gravel & forest road with occasional elements of path. The area around Älmhult does not offer any breathtaking altitude meters, but the occasional shorter climb occurs. This year, the track will also be more "forested" than last year and hardly no communities will be passed. At least one depot will be located along the track.

Own navigation applies, but feel free to cycle together.
GPS file for the round is announced one week before the start and in connection with the telephone number for the taxi if anyone needs to be pushed to the finish.

For those of you aim to ride, the gathering is at 7.30, start at 8. Review of the day at 7.45.
You who like to race start at 9. Gathering for you at 8.30 and review of the day 8.45.

For long-distance guests who need an overnight stay, IKEA Hotell offers hotel rooms including breakfast from SEK 495 / night: https://ikeahotell.se/
For those of you who prefer camping, Sjöstugans Camping is the closest, https://sjostugan.com/.

Do not forget the well-serviced bike and tubes as well as energy. At least 35 mm tires are recommended.

Gps-file of the route will be shared ca one week before start.

For those of you who come from far away and spend the night or live close by, we will also offer a late afternoon/early evening prologue on Friday and a morning ride on Sunday. More info to come.

Welcome, Elmhults Sportclub and Cafe Muff!!!
Uppdaterad: 16 AUG 2021 12:26
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Elmhults SC
Matilda Kjellberg Samuelsson, Söderåker 1 Bäckhult
34373 Virestad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: elmhultssportclub@gm...

Se all info